Technical Coatings

Anti-wear
Anti-corrosion
Anti-skid

Connect with durallco

Durallco is gespecialiseerd in oppervlaktebehandeling van slijtage- en corrosieonderhevige materialen d.m.v. elektrisch draadspuiten on-site, insmelten van thermisch gespoten coatings en hardoplassen.

Vanuit een predictief onderhoudsplan worden slijtagegevoelige onderdelen in kaart gebracht, periodiek opgemeten en getoetst aan een herstelling-  of vervangingskosten-batenanalyse. Een selectieve en gecontroleerde oppervlaktebehandeling van slijtagegevoelige onderdelen garandeert een belangrijke optimalisering van het produktierendement en een kostenbesparing in onderhoud.